Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

 

Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust Itella Smartpost OÜ -le selleks, et kaup kohale toimetada.

 

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti  aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest  teada e-posti info@pohjamari.ee teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

 

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Õiguslik alus

 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

Vastuvõtjad,  kellele isikuandmeid edastatakse.

 

Isikuandmed kantakse veebipoe tugiteenusele ostude ja ostuajaloo haldamiseks, samuti kliendiprobleemide lahendamiseks.

 

WORDWORKS STUDIO OÜ on isikuandmete töötleja.

WORDWORKS STUDIO OÜ edastab Maksekeskus AS-le, registreerimisnumber 12268475, aadress Niine 11, Tallinn, 10414,  maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed.  Maksaekeskus AS saab järgmisi kliendiandmeid: tehingu number, tellimuse nimi, tehingu staatus, tehingu kuupäev, summa , kliendi nimi ja kasutatud makseviis.

Saatmiseks edastatakse kliendi isikuandmeid Itella Estonia OÜ-le, registreerimisnumber 10891224, aadress Loomäe tee 13, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa.  Itella Estonia OÜ-le edastatakse kliendi nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress, makstud summa, kauba kaal, maksekviitungi number.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

 

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades kliendituge e-posti teel.